24 Oct 13
Nevertheless, he insists that Twitter is neither liberal nor conservative; it’s a public utility, like water or electricity. “I like technology that is unbiased,” he says.
D. T. Max: After Twitter and Square, What is Jack Dorsey’s Next Move? : The New Yorker
31 Jul 12
All in all, the creative act is not performed by the artist alone; the spectator brings the work in contact with the external world by deciphering and interpreting its inner qualification and thus adds his contribution to the creative act. This becomes even more obvious when posterity gives a final verdict and sometimes rehabilitates forgotten artists.
— Marcel Duchamp
03 Apr 12
“Humans have the unfortunate distinction of being the most destructive and harmful species on earth,” he writes. “The amount of suffering in the world could be radically reduced if there were no more” of us.
Procreation vs. Overpopulation : The New Yorker
31 May 11
Det var en målning av Goya som inspirerade mig att skriva “Det naturliga kontraktet”. Den visa två barbröstade män som slåss. Det ser ut lite grand som Hegel (filosofen) kan ha föreställt sig kampen mellan herren och tjänaren — bara det att i Goyas målning kämpar de i kvicksand, och varje slag får dem att sjunka djupare ned i marken. Så vem vinner? Kvicksanden vinner.
Michel Serres, Fokus 15-21 (22 oktober 2010)
01 Apr 11
Det var bara logiskt. Ariah Burnaby var en logisk kvinna. Hon skulle med tiden bli en kvinna som alltid väntade sig det värsta, bara för att slippa den ångest hoppet medför.
— Joyce Carol Oates Fallen, s 172
01 Apr 11
Vad har hänt pappa? Var är vi?" frågade Chandler häpet när pappa på deras söndagsutflykter körde den lilla familjen norrut längs med floden, eller inåt landet mot Lockport. (Chandler var intresserad av Erie-kanalen och av de stora slussarna vid Lockport.) De välbekanta utflyktsmålen höll emellertid på att bli oigenkänneliga, de hade rivits upp och trasats sönder som av en jordbävning bland byggleksakerna.
“Chandler, det är framåtskridandet du ser.
— Joyce Carol Oates Fallen, s 175
18 Mar 11
When you give people too much information, they instantly resort to pattern recognition to structure the experience. The work of the artist is to find patterns.
— Marshall McLuhan (You Know Nothing of My Work!, s 1)
16 Jul 10
Paul Taylor: What about your transformation from being a commercial artist to a real artist?
Andy Warhol: I’m still a commercial artist. I was always a commercial artist.
PT: Then what’s a commercial artist?
AW: I don’t know—someone who sells art.
PT: So almost all artists are commercial artists, just to varying degrees.
AW: I think so.
— Andy Warhol: Late Works – Andy Warhol: The Last Interview
14 Jun 10

thedailywhat:

OMG! Adorbz of the Day: EXTREME ARTS AND CRAFTS!!!

[reddit.]

13 Jun 10
People have had lots of free time for as long as there’s been the industrialized world. But that free time has mainly been something to be used up rather than used.
— Clay Shirky i Wired: Cognitive Surplus: The Great Spare-Time Revolution